Chlorek wapnia

Czym jest chlorek wapnia?

Nieorganiczny związek chemiczny, który wyróżnia się silną podatnością na wchłanianie wilgoci. Chlorek wapnia znajduje szerokie zastosowanie w eksploatacji dróg, budownictwie, przemyśle chemicznym oraz w górnictwie węgla, nafty i gazu.

Gdzie stosuje się chlorek wapnia?

Usuwanie oblodzenia dróg, chodników czy schodów
Zapobieganie osadzaniu się pyłu na drogach niebrukowanych, boiskach sportowych, kortach tenisowych i torach żużlowych
Osuszanie gazów i cieczy w syntezach chemicznych
Dodatek do tworzyw sztucznych
Komponent w produkcji soli wapnia
Środek pomocniczy w drenażu oczyszczalni ścieków
Dodatek do zapraw i betonów zarówno uszczelniający, jak i przyspieszający wiązanie
Środek regulujący pH
Odczynnik laboratoryjny

Opakowania w workach 25kg pakowane na palecie po 40szt – 1 tona. 


Chlorek magnezu

Główne zastosowania i zalety produktu

Main applications

Chlorek magnezu stosowany jest w odladzaniu dróg zimą, wiązania pyłów na drogach szutrowych latem, działanie przeciwwybuchowe wiązanie pyłu węglowego, w budownictwie, produkcji cementu Sorela, jako nawóz i do produkcji nawozów.

Magnesium chloride is mainly used in winter deicing service, dust binding, construction industry and for further processing of products such as sorelcement, magnesia screed or abrasives, fertilizer.

Korzyści ze stosowania chlorku magnezu zamiast chlorku wapnia i chlorku sodu

Advantages compared to using calcium chloride and natrium chloride

Bardziej przyjazny dla środowiska – nie działa drażniąco na rośliny, zwierzęta i ludzi ( zwłaszcza buty) przy okazji odladzania dróg parkingów.
Po sezonie zimowym może być stosowany jako nawóz- właściwości higroskopijne i zawartość pierwiastka Mg powodują bujny wzrost roślin, trwa bardziej zielona, soczysta, odporna na upały. Jest to szczególnie ważne w czasie kiedy lata są coraz bardziej upalne i zaczyna być odczuwany deficyt wody.
Potwierdzeniem tych właściwości jest fakt, że produkt stosowany jest jako dodatek do pasz i nawóz na pastwiska
Okres trwałości i przydatności produktu do użycia – producent podaje na etykietach 3 letni termin ważności.
Cena – produkt droższy od chlorku sodu ale tańszy od chlorku wapnia, skuteczny zimą w walce z gołoledzią  a po zimie do wykorzystania jako nawóz.  

More friendly for enviroment – not irritant to plants, animals and people (exactly shoes) after deicing work on streets, walkways ,parkings.
After winter product useful as fertilizer- strongly higroscopic and Mg contents making better rise of plants, grass more green and juicy, - the grass more resistant for hot weather in summer. It’s very important in time of water deficit. It’s confirmed by using of the product as feed additive GMP+certified and fertilizer on pastures.
Shelf life declared by Producer – 3 years from date of production .
Price – more expensive than natrium chloride but cheaper than calcium chloride, effective for deicing in wintertime. 

Ta witryna przechowuje i korzysta z plików cookies. Zgoda lub jej brak na korzystanie z plików cookies może być wyrażona przez konfigurację przeglądarki. Więcej informacji.