Mieszanka piaskowo - solna i piasek

Mieszanka piaskowo-solna worki 25 kg

Mieszanka solno-piaskowa składająca się w 30% z soli drogowej oraz 70% piachu. Idealnie sprawdzi się do posypywania dróg i chodników. Pakowana jest w worki o pojemności 25 kg. Zaleca się przechowywanie mieszanki w suchych i przewiewnych magazynach, ewentualnie na placach o utwardzonym podłożu i zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Dzięki odpowiedniemu dobraniu proporcji oraz zastosowaniu wysokiej jakości składników zapewnia najwyższą skuteczność nawet w niskich temperaturach.

Opis zastosowania:

Mieszanka piaskowo solna 70% - 30%

Do zwalczania śliskości zimowej używamy również mieszanki piaskowo –solnej :
mieszanki kruszywa odsianego frakcji do 2 mm z NaCl w proporcji 4:1 z solą NaCl lub CaCl o stężeniu 30%, zwanej dalej „mieszanką piaskowo-solną”
soli zwilżonej - 30% roztworu NaCl lub CaCl o stężeniu 20÷25% z 70% suchej soli NaCl,
mieszanki kruszywa odsianego frakcji do 4 mm, zwanej dalej „mieszanką piaskową”.

Zwalczanie śliskości zimowej poprzez stosowanie powyższych materiałów należy rozpocząć niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia danego zjawiska, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny na drogach objętych zimowym utrzymaniem dróg.

Przy temperaturach powietrza od 0C do -100C do usuwania skutków śliskości zimowej należy stosować mieszankę piaskowo–solną, przy gęstości posypywania w granicach 60-150 g/m2, bądź sól drogową, przy gęstości posypywania 5-30 g/m2 .
Przy temperaturach powietrza poniżej -100C do usuwania skutków śliskości zimowej należy stosować mieszankę piaskowo-solną w ilości 100-150 g/m2, bądź mieszanką piaskową w ilości 100-150 g/m2.

Więcej w tej kategorii: « Chlorek wapnia

Ta witryna przechowuje i korzysta z plików cookies. Zgoda lub jej brak na korzystanie z plików cookies może być wyrażona przez konfigurację przeglądarki. Więcej informacji.